HJEM
KONTAKT OSS
OM OSS
AKTUELT

Interessert i å sitte i et styre, men usikker på hvor du skal starte?

Vi har snakket med Marianne Smith Magelie som jobber fulltid som styregrossist, samt Astri Liland som jobber med styreopplæring i Norsk Landbrukssamvirke, for å høre hva de mener er viktig å tenke over før du takker ja til et verv i et styre.

Først og fremst, hva gjør egentlig styret i et selskap?

Ifølge Altinn er styrets oppgave å sette mål, organisere arbeidet og utøve kontroll over selskapet. Styret har en kontrollfunksjon og skal passe på at selskapet er forsvarlig organisert. Styret har ansvar for å holde seg orientert om selskapets økonomi og påse at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet. I tillegg kan styret være med å lage instruks for daglig leder, og det er også styrets oppgave å ansette daglig leder.

Hvorfor skal du bruke tid på styreverv?

Vi vil påstå at det å være et aktivt styremedlem kan gi deg muligheten til å forme fremtidens næringsliv. Ut ifra styrets oppgaver, som nevnt over, ser vi at styremedlemmene har stor påvirkningskraft for bedriften og dens drift. Kvinner er ofte meget ansvarsbevisste, noe som passer veldig godt inn i styreverv og du får en fantastisk mulighet til å være med på å forme selskapet. Derfor mener vi at flere kvinner bør jobbe aktivt for å få styreverv.

Dette bør du tenke over før du takker ja til et styreverv

Fortell alle du møter at du ønsker å sitte i et styre. Da er det lettere å tipse deg videre. Rekruttering til styreverv skjer gjerne gjennom nettverk, og har du sagt høyt at du vil ha et er det kanskje noen som tilfeldigvis tipser deg videre!  BLI MER FREMPÅ! Før du takker ja til et styreverv er det også lurt å tenke over følgende:

  1. Er dette et selskap du ønsker å assosieres med?
  2. Er dette et selskap det er verdt å bruke tid på? Du må være genuint interessert i selskapet, ellers har du ingenting der å gjøre.
  3. Hvis du blir spurt om å ta et styreverv, be om å få lese selskapets vedtekter, les gjennom tidligere referater fra styremøter og få oversikt over selskapets økonomi. Hør om det skal gjøres store endringer fremover.
  4. Forsikre deg om at det er noe å lære av de andre i styret.
  5. Vedrørende aksjeselskaper – sørg for at du får eierskap i selskapet. Styremedlemmer får ofte tilbud om å kjøpe aksjer eller opsjoner. Dette kan du spørre om. Sørg eventuelt for at du får styrehonorar.
  6. Sørg for at det finne styreforsikring!
  7. Sjekk med arbeidsgiver om det er greit at du tar styrevervet, så unngår du konflikt om det skulle være noen.

For deg som er interessert i å sitte i et styre

Hvordan får man sitt første styreverv når man ikke har erfaring?

1. Si HØYT at du ønsker å sitte i et styre. I relevante sammenhenger selvfølgelig. Vi vet godt hvilke kontakter vi selv har som har sagt dette høyt, og hvis vi kommer i en situasjon vi skal tipse noen videre er de som snakker høyt om det de første vi tenker på.

2.  Formidle interessen din til lederen din på jobb. Kanskje du kan få et verv i et datterselskap?

3. Skaff erfaring mens du venter. Dette kan du gjøre ved å melde deg til styret i sameiet, borettslaget eller i et idrettslag.

4. Tenk gjennom hva du har å bidra med i et styrerom, og hvilket? Styrer har forskjellig behov for kompetanse ut i fra hva slags selskap det er. Gjør deg noen tanker rundt hvilke selskaper din kompetanse passer inn i, og oppsøk disse miljøene.

5. Har du penger å investere? Invester penger i et lovende selskap og tilby gjerne å sitte i styret.

6. Det går også an å registrere seg i styredatabaser, men vi kjenner ikke til noen som har hatt stor suksess med akkurat det! Del erfaring om du har hatt suksess med dette.

Hvor mye tid tar et styreverv?

Hvor mye tid et styreverv tar kommer an på. Formelt sett nesten ingenting. Et par timer før hvert styremøte, som vanligvis er annenhver måned, pluss minimum en time med forberedelser. Du kan imidlertid godt bidra mer enn som så. Har du kunnskap selskapet trenger akkurat nå? Still deg til disposisjon!

Hvordan kompenseres styremedlemmer vanligvis?

Å bli kompensert med et styrehonorar eller å få tilgang til billige aksjer er helt vanlig. Et styreverv medfører mye ansvar, og skal derfor også kompenseres for. Likevel er det lurt å se an organisasjonen noe for å vurdere hva det er rimelig å få i betaling.

Hvilke kvalifikasjoner blir det sett etter?

Så, hvilke kvalifikasjoner er det egentlig folk ser etter? Det spørs. Styrer har behov for helt ulik kompetanse. Din kompetanse vil sannsynligvis passe inn i et styre. Eksempelvis, dersom selskapet skal gå gjennom en omfattende prosess med digitalisering, vil styremedlemmer som har erfaring med lignende prosesser ha viktige bidrag. Det er også lurt, som nevnt tidligere, å skaffe seg basiskunnskapen ved å ha styreerfaring fra borettslag eller for eksempel idretten.

ØVELSE: Kartlegg din kompetanse. I hvilke type selskap kan din kompetanse bli nyttig? Hvor og hvordan kan du bidra til å være med å utvikle selskapet videre?

Ikke vær redd for å utfordre og stille vanskelige spørsmål

Det er jobben din når du er styremedlem! Styret er et kontrollorgan. Du kan utfordre selskapets ledelse på de spørsmålene de helst ikke vil diskutere. Du kan kalle inn fagpersoner i selskapet for å forklare beslutningene sine. Poenget er å få kontrollert og bidra med å lage en ny plan, om man har tatt noen feilsteg.

Vær ditt ansvar bevisst!

Som vi skrev over skal styret følge opp selskapets likviditet og økonomi. Dette medbringer også en del ansvar. Av og til kan det gå galt. Astri Liland ga et lån til selskapet hun var styremedlem i for å løse en akutt likviditetssituasjon. Hvordan det gikk kan dere lese mer om her. Etter at avisartikkelen kom fikk hun tilbakebetalt lånet.

OBS! Vær oppmerksom på at:

Selv om styret skal arbeide for selskapets interesser, er det også arenaen der motstridende interesser mellom gründere, investorer, ledelse og ansatt-representanter tydeligst kommer til syne. Sjelden eksplisitt, men ofte underforstått i forslag og diskusjoner. Avhengig av hvordan styret ser ut, bør du være mentalt forberedt på politisk spill i kulissene.

Les også: 3 grunner til at kvinner sier nei til å holde foredrag