HJEM
KONTAKT OSS
OM OSS
AKTUELT

Derfor kommer ikke små og mellomstore bedrifter i gang med bærekraftarbeidet

I dag er det registrert rett over 600 000 bedrifter i Norge. Nesten alle disse bedriftene er definert som små og mellomstore bedrifter (SMB-er), det vil si bedrifter med under 100 ansatte. Ifølge SSB er det faktisk kun 0,6% av bedriftene i Norge som har over 100 ansatte. Likevel, når det er snakk om bærekraftarbeid og selskaper i media, er det til stadig fokus på de aller største selskapene. Hver og en av de små selskapene har kanskje ikke så stort fotavtrykk hver for seg, men totalt sett har de en høy miljøpåvirkning.

Muligheter for SMB-er i det grønneskiftet

Rapporten “SMB-enes rolle i det grønne skiftet” er et forprosjekt utarbeidet av NyAnalyse og Footstep for Klima- og miljødepartementet (KLD). Den har som mål å identifisere status, utfordringer og muligheter i det grønne skiftet sett fra perspektivet til små og mellomstore bedrifter i Norge. Rapporten viser blant annet til at lederne i små og mellomstore bedrifter er engasjerte og motiverte, men mangler tid og kompetanse til å planlegge og gjennomføre grønn omstilling. Et annet viktig funn er at SMB-er som prioriterer vekststrategi ofte nedprioriterer grønn innovasjon. Rapporten fremhever også at det er en positiv sammenheng mellom reguleringer og innovasjon. Med andre ord, for å få SMB-sektoren i gang trenger man antageligvis strengere reguleringer.    

Årsaker til at bedriftene ikke kommer i gang med bærekraftarbeidet

Rapporten identifiserer blant annet følgende barrierer for at SMB-sektoren ikke kommer i gang med bærekraftarbeid:

Ønsker du å øke kompetansen din om bærekraft?

Trenger du hjelp med å øke kompetansen din på bærekraft? Vi i Myldring hjelper bedrifter med å forbedre sitt bærekraftarbeid gjennom kunnskapsutvikling, markedsforståelse og forretningsutvikling. Dersom du trenger hjelp til å kommunisere ditt bærekraftarbeid, har vi også kompetanse på det.


Les også: Slik bruker du FNs bærekraftsmål til å komme i gang med bærekraftarbeidet