HJEM
KONTAKT OSS
OM OSS
AKTUELT

4 grunner til at flere nordmenn bør eie egen arbeidsplass

For de aller fleste vil verdien av ditt eget hode være mye mer verdt enn boligen du bor i. La oss forklare. I Norges nasjonale regnskaper er humankapitalen, altså verdien av alle oss arbeidere, satt til 80% av Norges verdi. Deler vi det opp per person havner vi på rundt 12 millioner norske kroner per person. Så, tenk på friheten du har av å eie din egen arbeidsplass, og ta kontroll på din egen arbeidskraft. Det kan du potensielt tjene mye mer på enn boligen din, såfremt du investerer eget hode riktig.

2. Du er med å sette agenda i næringslivet

Vi mener at et viktig grep for å få verden i en mer bærekraftig retning, er å få et større mangfold av bedriftseiere. Til syvende og sist er det aksjonærene som bestemmer og har kontrollen i selskapene. Det er de som avgjør i hvilken retning selskapene skal gå. Hvis fokuset hos eierne blir litt mer grønt, vil også verden bli grønnere fortere. En av hovedgrunnene til at vi i Myldring ønsker å eie våre egen arbeidsplass er fordi vi ønsker å ha kontroll på hvordan vi jobber uten å måtte svare til noen andre. Vi ønsker også å inspirere andre kvinner til å gjøre det samme. Dette er tett knyttet opp til FNs bærekraftsmål nr. 5 som handler om likestilling mellom kjønnene. Det er også tett knyttet opp mot bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Alle bedriftseiere trenger ansatte, så hvis flere tar grep og rett og slett eier sine egne arbeidsplasser får vi sammen til en endring fortere.

3. Du sitter igjen med overskuddet

I private selskaper vil det alltid være noen eiere som tjener bra på de ansatte i gode tider. Eierne jobber kanskje ikke i selskapet en gang, men tjener godt på en passiv investering de kanskje gjorde for lenge siden. Vi mener at det er riktigere at det er de som skaper verdiene, altså de ansatte, som skal sitte igjen med overskuddet fremfor noen passive eiere. Dette passer ikke nødvendigvis i alle selskaper, men i selskaper som krever lite investeringer er dette noe man kan ha fokus på.

4. Du blir resultatorientert - noe alle er tjent med

Vi mener at ved å ta aktivt grep rundt sin egen verdi, altså deg som ansatt, så må man tørre å være resultatorientert. I de aller fleste jobber blir du stilt krav til og må levere, og det må man på lik linje om man eier sin egen arbeidsplass. Likevel så er det naturlig at selskaper går bra og går dårlig i ulike tider. Hvis det går skikkelig dårlig, kan man risikere å gå konkurs. Dette fokuset blir ofte ekstra sterkt når man vurderer å starte for seg selv. Er det likevel én ting pandemien har lært oss, så er det at man sitter ikke trygt på jobben bare fordi selskapet er stort og har en god merkevare. Permitteringer og oppsigelser gjelder da også.

Ansatteide selskaper vi heier på

Vi i Myldring heier på andre selskaper som tør å satse på ansatteierskap. Eksempler på andre selskaper som er ansatteid som vi heier på:

Dette er to gode eksempler på ansatteide selskaper fra konsulentbransjen. Vi ser ofte at det er teknologikonsulentene som er “first movers” på denne modellen. Vi håper vi vil se enda flere ansatteide selskaper fremover!