Torsdag, 15. februarTerminus Hall, Grand Hotel Terminus

Program

07:30

Registrering og fritenkning

08:00

Hvorfor Substans nå?

En slags forklaring ved Anders Waage Nilsen

08:10

Motkulturell introduksjon

Selvpublisering oppstod før internett. Bergen Zines gir en rask innføring i fanzinens kulturhistorie og kunsten å lage egne trykksaker ved Ann-Kristin Stølan og Fredrik Rysjedal.

08:30

Digitale tjenester verden trenger

Frank Chimero, en av internettets skarpeste tenkere, snakker om sitt ennå upubliserte essay. Om viktigheten av digitale fellesgoder og internett som allmenning. På Substans kommer til å snakke om verdien av ikke-kommersielle digitale prosjekter. Påfølgende samtale med Eirik Glambek Bøe..

09:40

Kaffipause

Vi tar oss en tår og prater litt sammen.

09:50

Entreprenørskap som aktivisme

Digitale tjenester endrer demokrati, mediekultur og samhandling. Til hva? Mange gründere vil utfordre maktstrukturer, og prege verden via teknologi. Vi inviterer seriegründer og teknolog Wilhelm Joys Andersen (Minus, Propr.no, W3C) til å dele sine perspektiver. Samtale med Karianne Berg.

10:50

Lunsj

11:50

Teknologien tar over

Samtalen om teknologien er preget av determinisme. Men ideen om “singulariteten”, der maskinene i praksis tar over og begynner å definere utviklingen, er ikke ny. Professor Lars Nyre ved UiB setter tidsånden i idéhistorisk kontekst. Han trekker linjene fra moderne teorier og tilbake til Heidegger. Foredrag med påfølgende samtale.

12:50

Samfunn 4.0

Vi går fra isolerte tjenester til sammenkoblede systemer, der data flyter friere. Hvem skal eie infrastrukturen? Hvordan legger vi til rette for smartere byer, smartere industrier og en smartere offentlig sektor? Vi får en innledning fra DIFI, med påfølgende samtale. Ved Pia Jøsendal (DIFI), Dag Inge Ulstein (Bergen Kommune)

13:50

OUTRO

Oppsummering og egenevaluering.

Bekreftede folk

Pia Jøsendal

Pia Jøsendal er en av landets pionerer innen åpne data. Jobber nå som senior-rådgiver i DIFI.

Dag Inge Ulstein

FInansbyråd i Bergen Kommune. Ekstraordinært opptatt av digitalisering.

Fredrik Barth

Sivilarkitekt og daglig leder Vill Arkitektur. Medlem av det urbanismekollektivet Vill Urbanisme. Har i en rekke år jobbet som prosjektleder for store bytransformasjonsprosjekter i flere norske byer. Har vært kåret til årets unge rådgiver i Norge.

Lars Nyre

Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen

Wilhelm Joys Andersen

Seriegründer, utvikler, digital rabulist. Grunder i Minus, Propr, TBD AS. Bidrar i W3C. Bakgrunn fra Opera Software.

Karianne Berg

Karianne Berg er utvikler, initativtaker til utviklerkonferansen Booster og gründer i selskapet Rubynor.

Frank Chimero

Frank Chimero er designer og skribent. En av internettets skarpeste tenkere.

Eirik Glambek Bøe

Artist, byaktivist, skribent og arkitekturpsykolog. Kjent fra Kings of Convenience

Ann-Kristin Stølan

Grafisk designer og fanzine-entusiast. Initiativtaker til Pamflett visningsrom og Bergen Zines.

Fredrik Rysjedal

Tegneserieforfatter, fanzineforfatter og illustratør. Initiativtaker til Bergen Zines.

Anders Waage Nilsen

Designstrateg, teknologiskribent og bedriftsutvikler. Skriver, snakker og bygger. Har skapt Fri Flyt, Netlife Bergen, Stormkast og Myldring. Nå på nye eventyr.

Kontakt

Synnøve Hokholt Sagafos
[email protected]
92481034