Stormkast — Stig T. Andersen
Program

Stig T. Andersen

Chief Business Processes hos Grieg Logistics AS. Jobber med verdiskapende digitalisering. Han er aktuell i arbeidet med konsernets satsning på havnelogistikk som forretningsområde.

Grieg Logistics AS har for en god tid tilbake innsett at fremtidens logistikk handler om datafangst og effektive løsninger mellom skip og havn. Gjennom strategiske oppkjøp av mindre selskaper med etablerte produkter har vi videreutviklet digitale løsninger som optimaliserer samhandling mellom skip og havn.

Grieg er markedsledende på digitale løsninger til havner i Norge på leveranse av sanntidsinformasjon som brukes til overvåking, registrering og planlegging av anløp samt administrasjon av alt som skjer på havnen i forbindelse med anløpet. Våre produkter er også brukt i sentrale havner i Skandinavia som Gøteborg, København/Malmø og Stockholm.

Et sterkt skandinavisk fotfeste er et godt utgangspunkt for neste steg: Å ta denne disse digitale løsningen ut i verden enten alene eller i samarbeid med internasjonale aktører.