Stormkast — Ingrid von Streng Velken
Program

Ingrid von Streng Velken

Ingrid von Streng Velken er konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK, og har ansvar for investeringsselskapet BKK Grønn InVest.

Dette er eget forretningsområde som skal fokusere på å skape nye forretningsmuligheter. Ingrid skal sikre at det blir satt av kapasitet og midler også til arbeid mot mer langsiktig verdiskapning. BKK som tar mindre posisjoner i oppstartsselskap som enten kan radikalt forbedre vår eksisterende virksomhet, eller har nye forretningsmodeller som kan disruptere energisystemet slik vi kjenner det i dag.

På Stormkast deltar hun i samtalen om organisjonsmodeller for nyskaping.