Onsdag, 19. september

Peer Gynt, Grieghallen

Stormkast er Vestlandets viktigste konferanse for ledere, investorer og oppstartsvirksomheter. Forankringen på vestlandet gir oss en naturlig vinkling mot eksportrettet industri og den fremvoksende oppstartscenen. I høst blir maskinøkonomi og teknologidrevet samhandling et stikkord. Økosystemet rundt bedriften blir viktigere, evne til dataflyt og effektiv samhandling mellom maskiner og mennesker blir en suksessfaktor. Lær om desentrale teknologier, nye organisasjonsmodeller og verdien av "the crowd". Programmet er under utarbeidelse, navn slippes frem mot sommeren!

Velkommen til maskinøkonomien

Vi står på terskelen til en økonomi der maskiner tar beslutninger. En verden preget av dataflyt og transaksjoner i nanoskala. Hvilke industrielle muligheter skaper dette? Hvordan gå fra integrasjon til innovasjon?

Organisasjon 4.0

Teknologien har lenge røsket i forretningsmodellene. Nå står organisasjonsmodellene for tur. Er mellommannen død? Hvordan bør etablerte virksomheter endre seg for å styrke produktivitet og innovasjonsevne?

Er folket den nye kapitalen?

Folkefinansiering har blitt en ny vei til kapital og markedslansering. Ser vi konturene av en ny, demokratisk modell for å finansiere ideer? Er morgendagens vinner de som eies av de mange, og ikke av de få?

Vi jobber med programmet og partnerskapet! Følg arrangementet på facebook!

Kjøp billett nå!