Onsdag, 19. september

Peer Gynt, GrieghallenStormkast 2018

Velkommen til maskinøkonomien

Vi står på terskelen til en økonomi der maskiner tar beslutninger. En verden preget av dataflyt og transaksjoner i nanoskala. Hvilke industrielle muligheter skaper dette? Hvordan gå fra integrasjon til innovasjon?

Organisasjon 4.0

Teknologien har lenge røsket i forretningsmodellene. Nå står organisasjonsmodellene for tur. Er mellommannen død? Hvordan bør etablerte virksomheter endre seg for å styrke produktivitet og innovasjonsevne?

Er folket den nye kapitalen?

Folkefinansiering har blitt en ny vei til kapital og markedslansering. Ser vi konturene av en ny, demokratisk modell for å finansiere ideer? Er morgendagens vinnere de som eies av de mange, og ikke av de få?

Program

Velkommen til maskinøkonomien

Varighet: 09:00 - 11:00

Stormvarsel - trendene som beveger verden - Anders Waage Nilsen

Vår årlige analyse av teknologier og trender som påvirker strategier og forretningsmodeller, på tvers av bransjegrenser.

Digital transformasjon i praksis - Shazhad Rana

Hvordan bruke teknologi til å realisere nye muligheter? Hvordan spiller digitaliseringen best mulig sammen med forretningsmodeller og organisasjonsutvikling?

Myldring#1

Utvidet pause med standup-foredrag, stands og forretningsmøter

Organisasjon 4.0

Varighet: 11:00 - 12:30

Hvordan organisere seg når alt er i endring? - Inger G. Stensaker

Inger G. Stensaker er professor i strategisk endring på Norges Handelshøyskole. Hun underviser og forsker på omstilling i etablerte organisasjoner, og er kåret til en av norges beste forelesere. I hennes foredrag forklarer hun hvordan etablerte virksomheter kan håndtere høy endringstakt og vinne frem i konkurranse med aggressive nykommere. Er høy respons den eneste nøkkelen? Kan en organisasjon trene opp evnen til å forandre seg?

Digital responsivitet - ditt nye konkurransefortrinn - Anders Paulsen

Hvordan påvirker AI og datadrevne løsninger organisasjonsmodeller i en fysisk-digital verden? Kan andre sektorer lære noe fra utviklingen av autonome skip og nye vedlikeholdsløsninger for industrien? En av de mest skarpsindige og kreative ingeniørene på Vestlandet deler sine erfaringer.

#Myldring 2 - med lunsj

Utvidet lunsjpause i Nuwave-området, med stands, 1:1-møter og panelsamtaler.

Kunsten å skape et økosystem

Varighet: 13:30 - 16:00

The Value of Everything: Distinguishing Value Creation from Value Extraction - Mariana Mazzucato

Handelsbyen som ble innovasjonsmotor - Anders Haugland

Bergen er blitt en by som tiltrekker seg internasjonale investorer og gründermiljøer. Hvordan skjedde dette? Og hva bør skje fremover?

Spirprisen 2018!

SPIR er en årlig pris for grønn teknologi som deles ut av PwC, BKK Grønn InVest, Bergen Næringsråd og nettmagasinet Energi og Klima. Hvem vinner i år?

Myldring #3

Avslutning med standupforedrag, 1:1-prat og kanskje en prisutdeling eller to? Arrangementet glir over i en sosial møteplass. Mer info kommer.

Bekreftede folk

Shazhad Rana

Jobber som CTO i Microsoft Norge. Han jobber på tvers av offentlig- og privatsektor. Rana er lidenskapelig opptatt av hvordan bedrifter og offentlige etater kan bruke teknologi til å realisere sine visjoner. Han sitter på førstehåndskunnskap på hvordan norske bedrifter driver digital transformasjon, og hvordan dette påvirker ikke bare teknologivalg, men også forretningsmodeller og organisasjoner som helhet.

Anders Waage Nilsen

Anders Waage Nilsen er teknologiskribent, mediegründer, tidligere sjef i Netlife Bergen, har jobbet med klyngeutvikling og deler tiden sin mellom hands-on teknologiutvikling og formidling. Han er en av initiativtakerne til Stormkastkonferansen. På årets konferanse vil han presentere årets Stormvarsel og fasilitere samtaler på scenen.

Anders Paulsen

Anders Paulsen er en av de mest visjonære og kreativ ingeniørene på Vestlandet. Han leder forskning og digital innovasjon I Rolls Royce, og er partner i det digitale idékollektivet Drain. Han har vært sentral i utvikling av digitale løsninger for autonome skip og nye vedlikeholdsløsninger for maritim industri.

Inger G. Stensaker

Inger G. Stensaker er professor i strategisk endring på Norges Handelshøyskole.

Mariana Mazzucato

Trimming the public sector, reducing corporate taxes and removing the role of government from the economy – the policy recipe for creating a dynamic, innovative economy, right? “Absolutely not!” says Mariana Mazzucato, the world’s foremost expert on policy innovation and public/private sector partnerships focused on 21st century missions.